Пещера - Магурата

Магурата

На 39 км. северозападно от Фалковец и на 25 км. от Белоградчик се намира пещерата “Магура”, до която се стига по удобен, асфалтиран път. Пещерата е природна забележителност и национален туристически обект. Тя е изградена от долнокредни дебелослойни бели варовици. Образуването е започнало преди около 15 млн. години. Тектоничните процеси са оформили три пукнатини. Пещерата се състои от една главна и три странични галерии. Входът е от южната срана, а изходът – от северозападната. Една от първите благоустроени пещери.
“Магура” е известна с две неща – пещерните образувания и скалните рисунки. В пещерата има множество сталактити, сталакмити, сталактони, синтрови езерца. Някои от образуванията впечатляват с размерите си – “Големият сталактон” е висок 20 м. и има диаметър 4 м. в основата си. “Падналият бор” е най-големия сталагмит, открит в изследваните български пещери с дължина 11 м. и диаметър в основата 6 м. В пещерата може да се наблюдава изключително редкия процес на образуване на пещерно мляко. Скалните рисунки са датирани от епипалеолита до ранната бронзова епоха. Изобразяват култови и ловни сцени, танцуващи мъжки и женски фигури, животни, растения и др. Особен интерес предизвиква слънчевия годишен календар от късния енеолит с добавки от ранната бронзова епоха. Нанесен е като фриз върху скалната повърхност на залата “Светилище”. Археологически разкопки са разкрили кости от хора и древни животни, оръдия на труда, керамика.
В част от пещерата е разположена винарска изба “Магура”, в която може да се дегустират вина от региона.
В съседство с пещерата е Рабишкото езеро – най-голямото вътрешно езеро в България. Там има условия за риболов.
В околностите на Фалковец и Белоградчик има още няколко пещери, повечето от които са достъпни за самостоятелни посещения.