Белоградчик

belogradchik

В Белоградчик се намира втората по големина астрономическа обсерватория в България. Диаметърът на нейния телескоп е 54 см. При уговока и подходящо време е възможно наблюдение на небесните тела с беседа от астроном. В Белоградчишката обсерватория се организира ежегодна среща на астрономите от Европа.
В града има добре уредени етнографски и природонаучен музеи.